Tècnic/a en Comunicació Digital del Centre de Recursos en Drets Humans

Novact

Pàgina web novact__ Institut Internacional per a l'Acció Noviolenta

 • Oficina: Barcelona
 • Incorporació prevista: Setembre 2022
 • Condicions: personal assalariat, en jornada complerta (37.50 hores setmanals).
 • Salari brut anual: 24.500 € bruts anuals en 12 pagues.
 • Tancament de la convocatòria: 1 de setembre a les 23.59h
 
Àrea de treball

NOVACT (www.novact.org) és una associació, independent i sense afany de lucre amb seu central a Barcelona i amb oficines a Madrid, Ramallah (Palestina), Tunis (Tunísia) i Amman (Jordània). El nostre objectiu és promoure accions noviolentes de transformació social per defensar els drets humans, promoure la seguretat humana i construir la pau en situacions de conflicte armat i social. Els projectes de cooperació internacional a la regió Magreb, Mashreq, Est d’Europa i Caucas, es combinen amb estratègies d’incidència politico-social a Catalunya, estat espanyol i resta d’Europa.

En el marc dels projectes executats a nivell europeu, NOVACT gestiona a través d’una convocatòria de licitació pública, el Centre de Recursos pels Drets Humans (CRDH en endavant) de la Direcció de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona. El CRDH és un servei municipal per a la ciutadania, el teixit associatiu i les administracions de la ciutat promogut per la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania que treballa per la prevenció, el respecte i la protecció dels drets humans a la ciutat, sota els principis d’igualtat i no-discriminació.
Rol

El CRDH necessita incorporar una persona tècnica de comunicació digital especialista en gestió de xarxes socials. La comunicació ha de tenir un doble objectiu: donar a conèixer el Centre de Recursos en Drets Humans i els serveis que ofereix, així com promoure el coneixement dels drets humans a la ciutat. Per fer-ho, la persona tècnica es centrarà en la gestió de les xarxes socials de la Direcció de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona (compte de twitter de Barcelona Ciutat de Drets) . Serà per tant essencial un coneixement extens de comunicació digital i àmplia experiència com a “community manager”. De la mateixa manera, haurà de coordinar la producció de materials i accions divulgatives i donar suport en la presa de decisions estratègiques de comunicació.

 
Funcions i responsabilitats
 • Gestionar les xarxes socials de la Direcció de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona i elaborar continguts (articles, notícies, campanyes).
 • Executar l’estratègia de comunicació del CRDH; assegurant la difusió de missatges clars i adaptats als públics objectiu, prioritzant aquells derivats de les accions del propi centre.
 • Impulsar accions dirigides a consolidar una narrativa accessible i amb missatges clars que permeti explicar la feina del CRDH i la contribució als drets humans de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Donar seguiment a l’actualitat informativa per tal d’identificar discursos crítics amb l’actuació del CRDH o que puguin ser d’interès i identificar actors comunicatius afins amb qui teixir aliances i difondre els missatges
 • Assegurar que la posició del CRDH és difosa de manera adequada en les campanyes o accions comunicatives conjuntes que es duguin a terme amb altres plataformes socials en col·laboració amb els responsables de comunicació de l’Ajuntament
 • Disseny i aplicació de campanyes per a la promoció i difusió de drets humans a la ciutat i de les pròpies activitats del CRDH
 • Assegurar que els continguts de la web estan actualitzats de manera constant i en coherència amb l’estratègia de comunicació
 • Anàlisi de l’evolució de les visites i de l’ús de les plataformes digitals. Millora de l’entorn comunicatiu
 • Redacció d’articles i noticies sobre temes clau així com elaboració d’entrevistes a defensores de drets humans.
 • Coordinar, al costat d’altres persones responsables de comunicació, les accions comunicatives que es duen a terme amb altres xarxes i organitzacions i participar dels diferents espais de coordinació de la Direcció
 • Suport a les campanyes i feina comunicativa de la Direcció de Drets de Ciutadania.
 • Coordinació i edició del butlletí trimestral de la Direcció.
 • Suport en l’’organització d’actes del CRDH.

 

Perfil requerit

Es considera necessari el perfil d’un/a tècnic/a expert/a en comunicació i generació de continguts web, que acrediti experiència professional en l’ús i gestió de pàgines web. Per tal de ser considerat per aquesta candidatura és necessari demostrar:

 • Titulació universitària en Periodisme, Ciències de la Comunicació, Publicitat i Relacions públiques o similar.
 • Coneixements i experiència en matèria de comunicació (mínim 2 anys)
 • Coneixements de gestió d’eines de comunicació 2.0 – xarxes socials, Hootsuite i web (wordpress)
 • Experiència en creació i seguiment de campanyes de comunicació
 • Experiència en planificació, organització i treball per objectius / resultats
 • Coneixements i experiència en matèria de drets human
 • Coneixements sobre les dinàmiques polítiques i socials a Barcelona
 • Excel·lent nivell oral i escrit (demostrable) de la llengua catalana, castellana i anglesa
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat per conèixer, aprendre, interpretar i analitzar el contingut d’estratègies de molt divers àmbit
 • Facilitat de tracte personal i capacitat per a les relacions humanes
 • Capacitat d’iniciativa

Las següents qualificacions seran altament valorades:

 • Estudis de postgrau en drets humans, relacions internacionals, migracions, seguretat internacional i construcció de pau i/o similar
 • Coneixements de la llengua francesa i/o àrab
 • Participació en moviments socials, col·lectius i/o organitzacions de la societat civil enfocades en la defensa dels drets humans i la transformació social
 • Coneixements de disseny i maquetació.

 

Presentació candidatura i contacte

Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum vitae i carta de motivació a asier@novact.org, en l’assumpte referencieu “CRDH – Comunicació”. Si es vol adjuntar alguna imatge al text, ens l’heu d’enviar únicament en format .jpg

Tancament de la convocatòria: es rebran CV fins a l’1 de setembre.

NOVACT promou una política de contractació que assegura la igualtat d’oportunitats dels i les candidates i que no discrimina en les seves pràctiques.

Per sol·licitar aquest treball envieu per correu electrònic les vostres dades a asier@novact.org