Responsable de Màrqueting i Comunicació

Ufec

Pàgina web UFECcat Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Unió de Federacions Esportives de Catalunya necessita incorporar un/a Responsable de Màrqueting i Comunicació amb experiència demostrada en aspectes relacionats amb:

 • Disseny i implementació del pla estratègic de màrqueting i comunicació institucional.
 • Experiència en analítica, estratègia i creativitat publicitària per campanyes de captació, vendes, fidelització i posicionament de marca.
 • Definició de l’estratègia de comunicació i RRII que permeti consolidar la seva relació amb els grups d’interès.
 • Desenvolupar el pla d’accions necessaris que contempli les relacions amb els grups d’interès, l’entitat, etc; definint argumentaris i detectant riscos reputacionals.
 • Crear i desenvolupar els missatges corporatius que incrementin el valor afegit de l’entitat.
 • Disseny d’esdeveniments i accions institucionals.
 • Gestió i creació de continguts Web.
 • Coneixement d’eines de publicitat (google ads, facebook ads, linkedin ads, etc).
 • Reporting amb KPIs i seguiment d’indicadors mensuals segons els objectius marcats al pla de comunicació.
 • Mantenir i ampliar la xarxa de difusió de l’entitat.
 • Administrar i desenvolupar els canals de comunicació de l’entitat, creant continguts d’interès i de qualitat pels grups d’interès.
 • Desenvolupament, divulgació i canalització dels continguts corporatius en diferents entorns.
 • Control pressupostari anual assignat.

 

Requisits Mínims
 • Formació: Titulació universitària en Periodisme, Publicitat, Màrqueting, gestió pública o àmbits relacionats.
 • Almenys 4 anys d’experiència en un lloc similar.
 • Experiència en estratègia de comunicació, tant a nivell de planificació com execució, publicitat, creació de continguts, comunicació corporativa tradicional i digital, creativitat publicitària.
 • Coneixements addicionals en disseny i edició de vídeos i altres formats digitals.
 • Coneixements digitals avançats en: Google Analytics, Google Adwords, Facebook Ads, SEO/SEM, HTML5, CRM, APPs, plataforma Mailchimp i gestió de BBDD etc

 

Competències

Capacitat analítica, visió estratègica, habilitats comunicatives i en relacions públiques, capacitat de lideratge, treball en equip, proactivitat, organització i motivació.

 

Condicions Inicials

Contracte Indefinit a temps complet

Salari Brut Any: 40.000,00€ i retribució variable

 

EN EL CAS DE PARTICIPAR EN EL PROCES DE SELECCIÓ, IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR CV.

Aquesta oferta ha estat redactada seguint els preceptes de la Llei Orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva de dones i homes, on suposa l’absència de qualsevol discriminació per raó de gènere, situació familiar o estat civil. També es contempla la equanimitat i no discriminació per ideologia, raça o qualsevol altre motiu. L’entitat és compromet amb la igualtat d’oportunitats.

 

QUÈ ÉS LA UNIÓ DE FEDERACIONS?
 • Un òrgan de solidaritat entre les federacions esportives catalanes i el conjunt de l’esport a Catalunya.
 • Un òrgan de representació de l’esport a Catalunya.
 • Un òrgan assessor de la Generalitat de Catalunya.
 • Un òrgan de debat i solució de problemes o qüestions interfederatives.
 • Un òrgan de formació en els ensenyaments esportius.

 

OBJECTIUS
 • Promocionar i representar l’esport federat a Catalunya.
 • Col·laborar i participar amb els organismes públics i entitats privades en el desenvolupament, la promoció i la millora de l’esport en general i de l’activitat física i esportiva.
 • El foment exterior i la promoció de l’activitat internacional de les seleccions esportives catalanes o dels clubs esportius federats i dels i les seves esportistes amb el suport de l’Administració esportiva de la Generalitat.
 • Vetllar, promoure i cooperar, en la institucionalització de competicions i activitats esportives interautonòmiques o internacionals que permetin i col·laborin en la projecció exterior de Catalunya com a país esportiu.
 • L’assessorament de l’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, en les matèries de la seva competència i la proposta d’iniciatives que s’estimin oportunes per a la millora de l’esport català.
 • Promoure, de forma coordinada amb l’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, el desenvolupament de programes de formació, per garantir l’adequació del personal tècnic esportiu a les necessitats pròpies de l’esport català.
 • Informar sobre el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, així com les seves modificacions i assessorar en el seu desplegament.
 • Assessorar i donar suport a les federacions esportives catalanes en la seva actuació i en la seva organització i gestió. Promoure la solidaritat i harmonia entre elles, establint-ne l’arbitratge necessari per mediar, conciliar i resoldre les qüestions litigioses o conflictives no disciplinàries de o entre les entitats d’àmbit federat.
 • La divulgació de la pràctica de l’esport com a un mitjà de salut i per al desenvolupament cívic i cultural del poble de Catalunya.

Per sol·licitar aquest treball envieu per correu electrònic les vostres dades a recepcio@ufec.cat