Redactors/es i ENG

Logo ccma

Pàgina web CCMA_cat Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Convocatòria de concurs conjunt de promoció interna i públic de redactors/es i ENG (Electronic News Gathering) a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA

 
Nombre de vacants inicials a proveir 

1 Redactor/a Territori CR Lleida amb codi identificació: 8531  

1 Redactor/a Digital Programes amb codi identificació: 5689 

1 Redactor/a Digital Esports amb codi identificació: 3860 

3 Redactors/res Digitals Informatius amb codi identificació: 8872, 8184 i 1534 

1 Redactor/a Publicitat amb codi identificació: 8741 

3 ENG Sant Joan Despí amb codi identificació: 8836, 584 i 8837 

1 ENG Lleida amb codi identificació: 2080 

 

Característiques del lloc de treball  

Llocs de treball: Redactor/a i ENG 

Nivell i categoria professional:

Horari: A torns (segons el conveni d’aplicació) 

Jornada: Jornada completa 

Retribució anual: 48. 479,597 € (segons el conveni d’aplicació)

Centre de treball i localitat: C. Oriol Martorell, 1 (Sant Joan Despí) i/o Diagonal, 614 (Barcelona) – Delegacions territorials 

 
Requisits d’accés a la convocatòria 
  • Tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE o una nacionalitat inclosa en els tractats internacionals de la UE per a la lliure circulació de treballadors o el permís de treball habilitant que les normatives laborals requereixen per exercir una activitat per compte aliè 
  • Estar en possessió d’una titulació de Grau en Periodisme, Publicitat o Comunicació Audiovisual, amb un mínim de sis mesos d’experiència, dels últims cinc anys, en l’equip de redacció d’un mitjà de comunicació, una empresa audiovisual o un departament de comunicació. O bé estar en possessió d’una titulació d’altres Graus universitaris amb un mínim de dos anys d’experiència, dels últims  cinc, en l’equip de redacció d’un mitjà de comunicació, una empresa audiovisual o un departament de comunicació. 
  • Coneixements orals i escrits de nivell C2 de català o bé superar una prova amb caràcter obligatori i eliminatori del mateix nivell. 
  • Coneixements orals i escrits de nivell B2 d’anglès o bé superar una prova amb caràcter obligatori i eliminatori del mateix nivell. 
 
Presentació de sol·licituds 

El termini de presentació de candidatures per a aquest procés finalitza el dia 31 de gener a les 00:00.  

Consulta la convocatòria complerta del procés de selecció a l’enllaç que trobaràs aquí baix. La participació al procés de selecció implica l’acceptació de les condicions i bases del concurs.

Per sol·licitar aquest treball, visiteu seleccio.ccma.cat.