Redactor/a multimèdia

baixa

Pàgina web agenciaacn ACN - Agència Catalana de Notícies

L’Agència Catalana de Notícies té la necessitat de cobrir un lloc de treball vacant de redactor/a, a la secció de Política i suport al projecte Catalan News, en la modalitat de contracte d’interinitat.

Lloc de treball: redactor/a Multimèdia
Categoria professional: grup I, conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos.
Horari: matí i tarda (Conveni col·lectiu de treball d’oficines i despatxos)
Jornada: 40 hores/setmana, de dilluns a divendres (i periòdicament, torns de guàrdia fora de l’horari habitual, inclosos dies festius)
Modalitat de contractació: Interinitat – Obra o Servei
Retribució anual: 28.169,17 € bruts anuals
Localitat: Barcelona

Requisits
 • Llicenciatura o grau en Periodisme o en Comunicació Audiovisual.
 • Coneixements orals i escrits de nivell de suficiència de català (equivalent a C1).
 • Experiència professional com a redactor/editor Multimèdia provada, capacitat d’edició de continguts en format àudio i vídeo, així com de redacció de textos.
 • Experiència curricular en cobertura periodística en l’àmbit de la política.
 • Coneixements de llengua anglesa.
Funcions
 • Realitzar la producció i edició de continguts informatius en formats vídeo, àudio, fotografia i text.
 • Treballar coordinat amb altres redactors i sota la direcció del Cap de Secció.
 • Formar part d’equips de treball de l’ACN.
Aspectes a valorar addicionalment als requisits especificats
 • Experiència professional general en una agència de notícies o, en un algun altre mitjà de comunicació.
 • Disponibilitat d’incorporació immediata un cop acabat el procés de selecció.
 • Vehicle propi o capacitat de desplaçament de forma autònoma pel territori.
Forma d’ocupació

Contracte de treball laboral d’interinitat (Conveni col·lectiu de treball d’oficines i despatxos).

Participació
 • El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta és de 10 dies a partir de la seva publicació.
 • Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden donar d’alta el seu currículum vitae en l’enllaç següent: http://www.acn.cat/index.php/contactar. Un cop hi hagueu accedit cal que seleccioneu el Departament Recursos Humans al camp Departament i indiqueu al camp Assumpte la referència ACNPOL12-21 nom i cognoms, al camp Missatge el text que lliurement es vulgui incloure, i adjunteu el currículum vitae amb l’opció Tria un Fitxer. Per completar aquesta incorporació és obligatori acceptar les condicions de privacitat, clicant sobre la casella habilitada a l’efecte. El fitxer a adjuntar no pot tenir un volum d’informació superior als 2 Mb.
Selecció
 • Estudi del currículum vitae rebut, per la via d’aplicació indicada i dins el termini especificat, i tria de finalistes.
 • Examen als finalistes: entrevista i prova pràctica de redacció i de filmació.
 • Potestativament, es pot demanar als candidats finalistes documentació addicional acreditativa de la seva experiència professional.

Per sol·licitar aquest treball, visiteu www.acn.cat.