Departament de Comunicació del Museu Nacional d’Art de Catalunya

18849b70d87733b6908b140a92057242

MNAC

Departament de Comunicació del Museu Nacional d’Art de Catalunya

El Museu Nacional d’Art de Catalunya té la necessitat de cobrir un lloc de vacant de periodista, laboral A1, per al Departament de Comunicació, mitjançant un contracte laboral temporal amb les característiques següents:

Categoria laboral: A1 Periodista.

Unitat orgànica: Museu Nacional d’Art de Catalunya – Departament de Comunicació.

Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n.

Població: Barcelona.

Jornada: Normal.

Horari: Normal.

Retribucions anuals: 31.070,62 euros.

 

Requisits de participació:

Personal amb un vincle preexistent amb l’administració de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona, de l’Administració General de l’Estat: funcionari de carrera, estatutari o laboral fix, i que compleixin els requisits següents:

Disposar del grau en periodisme.

Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció general de Política Lingüística o equivalent.

 

Missió:

Portar a terme tasques de gestió i col·laboració en matèria de comunicació.

Per sol·licitar aquest treball, visiteu cido.diba.cat.