Crida entreteniment ràdio 2022-2023

CORPO

Pàgina web CCMA_cat Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la selecció de projectes de continguts audiovisuals.

Donant compliment al que recull l’apartat 1.2 de la Norma reguladora del procediment de selecció i contractació de continguts audiovisuals per als mitjans de comunicació de la CCMA, que marca els criteris del model de col·laboració amb la indústria audiovisual, s’informa que, de cara a la temporada 2022-2023 de Catalunya Ràdio, la CCMA necessita fer contractació corresponent a:

  • Continguts d’entreteniment en format podcast i en format radiofònic convencional, tant per a Catalunya Ràdio com per a iCat.
  • El termini de presentació de projectes finalitza el dilluns 27 de juny a les 10.00 hores.
  • Un cop registrats els projectes, una comissió de valoració els estudiarà i farà la selecció de la proposta més avantatjosa en funció del contingut i el cost econòmic. Ho farà atenent a les necessitats i als criteris generals de programació: qualitat, incidència social, creació de referents de prestigi, projecció de valors constructius, preservació de la llengua i la cultura, innovació i impuls del talent, concepció multiplataforma, eficàcia i eficiència en la gestió i administració dels recursos humans, tècnics i econòmics, la qualitat artística i el format radiofònic.
  • L’especificació, característiques, pressupost, etc. dels continguts, així com tots els detalls de presentació i lliurament, es troben a la Norma, a la qual es pot accedir a través de l’adreça http://www.ccma.cat/presentacio-projectes/produccio-associada/ Barcelona, 13 de juny del 2022.

Per sol·licitar aquest treball, visiteu www.ccma.cat.