Cap de continguts multicanal (COVID-19)

Captura de Pantalla 2021-03-31 a les 18.19.46

Servei Català de la Salut

SCS PC35-21 Cap de continguts multicanal (COVID-19). Servei Català de la Salut. Període de vigència: 26/03/2021 – 06/04/2021

El Servei Català de la Salut (CatSalut) selecciona una persona per al lloc de Cap de continguts multicanal (COVID-19), nivell 1.3

Característiques del lloc de treball:

Grup professional: Tècnic-1

Nivell: 1.3(de conformitat amb el sistema de classificació professional previst al conveni col·lectiu del personal laboral del CatSalut).

Retribució: 44.910,04 € anual

Unitat directiva: Servei Català de la Salut

Localitat: Barcelona

Jornada: Completa (jornada de matí o de tarda, rotativa de dilluns a diumenge).

Funcions del lloc de treball:
 • Dissenyar i executar plans de comunicació específics, així com plans editorials.
 • Coordinar i crear continguts comunicatius.
 • Supervisar la creació de continguts escrits i audiovisuals.
 • Gestionar diferents canals de comunicació propis.
 • Contactar i relacionar-se amb periodistes, líders d’opinió i influencers.
 • Atendre a mitjans de comunicació.
 • Redactar notes de premsa, i dissenyar rodes i actes de premsa.
 • Preparar entrevistes i respostes per mitjans de comunicació.
 • Elaborar argumentaris.
 • Gestionar i preparar portaveus.
 • Elaborar material per presentacions, reunions i esdeveniments.
 • Coordinar responsables de comunicació i territori.
 • Gestionar els equips de continguts.
Requisits :
 • Títol universitari de grau o equivalent (mínim 240 crèdits ECTS), preferentment en periodisme i comunicació audiovisual.
 • Experiència professional en departaments de comunicació i mitjans de comunicació.
 • Experiència en la gestió de continguts multicanal en l’àmbit de la salut.
 • Experiència gestionant equips de persones.
 • Experiència gestionant projectes en entorns de crisi.
 • Experiència professional en entitats públiques.
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística

  o equivalent.

 
Aspectes que es valoraran:
 • Coneixement del SISCAT i experiència al sector de la salut.
 • Formació en comunicació estratègica.
 • Visió global i estratègica. Creativitat i capacitat per a detectar oportunitats comunicatives.
 • Polivalència i capacitat per a treballar sota pressió.
 • Ús habitual del programari MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook).
Forma d’ocupació del lloc:

Contracte laboral temporal i data d’incorporació immediata.

(Acord de Govern de 13 de juny de 2017 sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic)

Participació:

Les persones interessades que compleixin els requisits poden presentar el seu currículum, a l’adreça de correu electrònic borsatreball@catsalut.cat . A l’assumpte del correu cal especificar la referència “PC 91/21 Cap de continguts multicanal ( (COVID-19)”.

Les sol·licituds s’examinaran a partir de l’estudi del currículum i, un cop valorat aquest, les persones seleccionades podran ser convocades a una entrevista i/o prova, si escau.

Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d’aquest departament, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per al lloc de treball ofert, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del CatSalut i en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.

Informació bàsica de protecció de dades:

Identificació del tractament: Convocatòries de selecció de personal.

Responsable del tractament: Subdirecció del Servei Català de la Salut (travessera de les Corts, 131-159, Edifici Olímpia, 08028 Barcelona).

Finalitat: gestionar els processos de selecció de personal laboral del CatSalut i elaborar estudis i informes amb perspectiva de gènere.

Legitimació: exercici de poders públics.

Destinataris: ciutadans i residents; demandants d’ocupació.

Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, dret a l’oblit, dret a la portabilitat de les dades i sol·licitud de limitació presentant un escrit adreçat a la Subdirecció del CatSalut. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació, podeu consultar la informació addicional del tractament al web del Servei Català de la Salut (CatSalut).

Per sol·licitar aquest treball envieu per correu electrònic les vostres dades a borsatreball@catsalut.cat