Màster 360 en Ràdio i Televisió – Grup matí

Mòdul 1 Material teòric, bibliografies i exercicis pràctics
Unitat 1 Glossari terminologia bàsica - Llenguatge radiofònic
Unitat 2 Glossari terminologia bàsica - Llenguatge televisiu
Unitat 3 Literatura recomanada
Unitat 4 Intervencions televisives i radiofòniques d’interès
Unitat 5 Exercicis pràctics
Unitat 6 Calendari acadèmic
Unitat 7 Apunts Màster 360 en Ràdio i Televisió
Mòdul 2 Guia per a l'elaboració del Treball Final de Màster (TFM)
Unitat 1 El full de ruta, el pilot i l'exposició