Curs Integral de Ràdio i Televisió

Mòdul 1 Material teòric, bibliografies i exercicis pràctics
Unitat 1 Glossari terminologia bàsica - Llenguatge radiofònic
Unitat 2 Glossari terminologia bàsica - Llenguatge televisiu
Unitat 3 Literatura recomanada
Unitat 4 Intervencions televisives i radiofòniques d’interès
Unitat 5 Exercicis pràctics